Blog - ważne informacje dla pracodawcy

NAJNOWSZE WPISY

23.03.2018

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Większość z nas zdaje sobie sprawę z pozytywnej roli, jaką pełnią ubezpieczenia w naszym życiu. Przede wszystkim mają wpływ na nasze samopoczucie dając nam więcej pewności siebie i spokoju w każdym przedsięwzięciu, które obejmują. Poza tym sprawiają, że odważniej patrzymy w przyszłość dzięki zapanowaniu nad ryzykiem. Wreszcie stanowią realną pomoc finansową w radzeniu sobie z niepowodzeniem lub nieszczęściem, które nas potkało. W świetle tych argumentów zastanawianie się, czy warto się ubezpieczyć wydaje się pozbawione sensu.

Tymczasem, jak się okazuje, sporo osób pozostaje wciąż nieubezpieczonych albo rezygnuje z wcześniej wykupionych polis. Można się jedynie domyślać, że szkopuł tkwi w finansach, bo nie wszystkich stać na opłacanie składek od wszelkich ryzyk. Są jednak sytuacje, w których ubezpieczenia nie można sobie tak po prostu odpuścić, ponieważ jest ono prawnym obowiązkiem. Poznajmy szczegóły aktualnej Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z dnia 22 maja 2003 r.

Obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Prawodawca nakładając na posiadaczy samochodów obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zadbał zarówno o interesy kierowców jak i osób poszkodowanych w wypadkach i kolizjach z ich udziałem. Wyrządzone szkody zostaną pokryte nie z kieszeni sprawcy, ale przez Zakład Ubezpieczeń, w którym właściciel pojazdu wcześniej wykupił i opłacił polisę OC.

Posiadanie ważnej polisy OC jest prawnym obowiązkiem, który może być sprawdzany podczas kontroli drogowych. Za brak ważnego ubezpieczenia pojazdu jego właścicielowi grożą dotkliwe kary finansowe w postaci mandatów.

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Drugą grupą obywateli, o interesy których zadbał prawodawca nakładając na nich obowiązek ubezpieczenia są rolnicy. Wykonywana przez nich działalność obłożona jest szczególnie wysokim ryzykiem, a środki z polisy mają na celu pokrycie ewentualnych szkód i strat. W ustawie wymienia się dwa rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, za brak których rolnikom nakładane są kary finansowe:

  1. 1. Ubezpieczenie OC z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego – obejmuje każdego właściciela gruntów rolnych powyżej 1 ha i służy pokryciu szkód osób trzecich powstałych na tym terenie lub wyrządzonych przez zwierzęta należące do gospodarza.
  2. 2. Ubezpieczenie budynków rolnych – zabezpiecza finansowo uszkodzenia zarówno budynków mieszkalnych jak i gospodarczych powstałe w wyniku działania siły wyższej lub zdarzeń losowych, takich jak między innymi pożar, huragan lub powódź.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC niektórych zawodów

Ustawa wspomina także o obowiązku wykupienia ubezpieczenia wynikającym z odrębnych przepisów oraz umów międzynarodowych. Dotyczy to zwłaszcza wykonywania niektórych zawodów na terenie Polski. Lista tych zawodów nie jest dokładnie sprecyzowana i obejmować może nawet ponad 160 profesji. Dlatego prowadząc działalność gospodarczą trzeba sprawdzić stan obowiązujących przepisów i przekonać się, czy nie jest ona objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Wśród zawodów objętych tym obowiązkiem znajdują się na przykład:

  • komornicy sądowi, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
  • architekci i inżynierowie budowlani,
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz wielu innych.