Blog - ważne informacje dla pracodawcy

Chcę pracować w Polsce
21.05.2018

Informacje dla cudzoziemców zainteresowanych wykonywaniem w Polsce pracy Wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu...

Czytaj dalej
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę obcokrajowca
01.02.2018

Cudzoziemcy zamierzający zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie podjęcia lub kontynuacji pracy Polsce, powinni ubiegać...

Czytaj dalej
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
28.01.2018

Oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane w Powiatowy urząd pracy właściwym ze względu na...

Czytaj dalej
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
26.01.2018

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć w  Urząd  Wojewódzki , Wydział Spraw Cudzoziemców, właściwym...

Czytaj dalej