Blog - ważne informacje dla pracodawcy

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

04.04.2018

Wypadek w czasie pracy to zdarzenie dość powszechne. Bez względu na to, czy pracujesz fizycznie czy umysłowo, sytuacje rodzące zagrożenie się zdarzają. Czasem następuje wypadek w pracy z winy pracownika, czasem zaś – z przyczyn zupełnie niezależnych. Jeśli i Tobie przydarzył się wypadek podczas pracy, wysoce prawdopodobne jest, że należy Ci się odszkodowanie po wypadku w pracy.

Nie wiesz, kto powinien je zapłacić? Masz wątpliwości, w jaki sposób zgłosić szkodę i nie wiesz, jakiego typu odszkodowania powypadkowe w pracy mogą Ci się należeć? To zupełnie zrozumiałe. Ale nie obawiaj się. Śpij spokojnie i pozwól, że o odszkodowanie w pracy pomogą Ci skutecznie ubiegać się eksperci. Powszechne Towarzystwo Odszkodowań służy swoją pomocą.

Wystąpiłeś już o odszkodowanie za wypadek w pracy, ale jego wypłaty Ci odmówiono? A może wypłacona kwota jest Twoim zdaniem zbyt niska w stosunku do poniesionych przez Ciebie strat? Takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Dlaczego?

Po pierwsze, jeśli występujesz o odszkodowanie za wypadek w pracyPZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do ograniczenia swoich kosztów do minimum. A z zastępem doświadczonych prawników trudno walczyć nawet najbardziej zdeterminowanej jednostce. Potrzebna Ci więc profesjonalna reprezentacja. Specjaliści, którzy znają wszystkie niuanse, gdy chodzi o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Skorzystaj z naszego wsparcia

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy?

Za wypadek w pracy uznaje się wszystkie sytuacje, w których pracownik, podczas wykonywania obowiązków służbowych doznał urazu. Do tej kategorii, zalicza się oczywiście również wypadek śmiertelny w pracy – wtedy o odszkodowanie z OC pracodawcy czy od towarzystwa ubezpieczeniowego ubiegać się mogą bliscy pracownika.

Ważne jest to, że za wypadek w miejscu pracy uznaje się:

 • sytuacje, w których pracownik wykonuje bezpośrednie polecenia swojego pracodawcy,
 • działania podejmowane przez pracownika samodzielnie, ale mieszczące się w ramach obowiązków służbowych.

Pamiętaj, że również wtedy, gdy jesteś w drodze do pracy może należeć Ci się odszkodowanieWypadek w pracy bowiem to kategoria dość szeroka.

Jeśli przydarzył Ci się wypadek w pracy, odszkodowanie zazwyczaj nie zostanie Ci przyznane automatycznie. Konieczne będzie, byś złożył wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

To, jak potoczy się postępowanie w razie wypadku przy pracy zależy m.in. od:

 • okoliczności wypadku – tego, jak sytuację oceni inspektor BHP i co było przyczyną tego, że wypadek nastąpił,
 • posiadanych przez pracodawcę zabezpieczeń – jeśli dysponuje on np. polisą OC, a wydarzył się wypadek w pracy – odszkodowanie z OC pracodawcy będzie jednym z możliwych do uzyskania świadczeń,
 • posiadanych przez poszkodowanego ubezpieczeń – jeśli masz odpowiednią polisę i wydarzy się wypadek w pracy, odszkodowanie z PZU czy innego towarzystwa będzie naturalną konsekwencją.

Dokumentacja wypadki przy pracy – podstawa dochodzenia roszczenia

To, jaka będzie wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy zależy zarówno od wysokości polis ubezpieczeniowych, jak i skali szkody, na jaką sytuacja ta naraziła poszkodowanego. Jednak – i warto to dobitnie podkreślić – bez względu na to, o jaki chodzi wypadek przy pracy – dokumentacja to kwestia kluczowa. Jak poszkodowany, musisz wiedzieć, w jaki sposób ją zgromadzić.

Co może się przydać, gdy zdarzy się wypadek przy pracyOdszkodowanie z OC pracodawcy czy innych źródeł uzyskasz, jeśli właściwie udokumentujesz swoje roszczenia. Niezbędne będą m.in.:

 • ekspertyza wykonana przez specjalistę z zakresu BHP – bez względu na to, czy wydarzył się ciężki wypadek przy pracy, w tym śmiertelny wypadek przy pracy, czy jedynie drobne zdarzenie, potrzebne jest dokładne zbadanie jego przyczyn i okoliczności,
 • opinia lekarska dotycząca uszczerbku na zdrowiu – oceniająca stan zdrowia osoby, której zdarzył się wypadek przy pracy – dokumentacja tego typu często waży na wysokości odszkodowania,
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają np. podjęte leczenie i rehabilitację; uwaga! Gdy w grę wchodzi wypadek przy pracy, dokumenty np. z aptek muszą mieć charakter imiennych faktur,
 • dokumenty, które potwierdzą np. utracony dochód i więcej.

Wypadek w pracy: postępowanie MUSI uwzględniać sporządzenie protokołu powypadkowego! Upewnij się, że powstał!

Załóżmy, że wydarzył Ci się wypadek w pracy. Co dalej? Zanim otrzymasz za wypadek przy pracy odszkodowanie, musisz zadbać o to, by wszystko wydarzyło się zgodnie z procedurą. Gdy chodzi o każdy typowy wypadek przy pracy, procedura jest taka sama:

 1. Jeśli stan zdrowia Ci na to pozwala, najszybciej powiadom o wypadku przełożonego lub pracodawcę. Jeżeli nie – poproś o to świadka wydarzeń.
 2. Jeśli zależy Ci na ty, by świadczenia z tytułu wypadku przy pracy były adekwatnie wysokie – skontaktuj się z Powszechnym Towarzystwem Odszkodowań. Poinstruujemy Cię o tym, co robić, by uzyskać odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy.
 3. Upewnij się, że powstał protokół powypadkowy – to jeden z najważniejszych dokumentów UWAGA: Podpisz oświadczenie o wypadku w pracy dopiero, gdy dokładnie je przeczytasz i w pełni zgadzasz się z jego treścią. Jeśli masz wątpliwości – skonsultuj to z nami.
 4. Bez względu na to, czy był to wypadek zbiorowy przy pracy czy indywidualne zdarzenie – zbierz wszystkie dane oraz znajdź świadków, którzy potwierdzą prawdziwy przebieg zdarzeń.
 5. Uzyskaj od lekarza wszystkie informacje o stanie zdrowia – będzie ważne zawsze, gdy ubiegasz się o odszkodowanie za wypadek przy pracy.
 6. Skompletuj dokumenty, które potwierdzą przebieg i koszty leczenia. Zawsze gdy w grę wchodzi wypadek w pracy, dokumenty to podstawa.
 7. Skonsultuj się z nami, a dopilnujemy dalszych procedur – tak, byś uzyskał odszkodowanie – wypadek przy pracy nie musi narażać Cię na niepotrzebne straty.

Wypadek przy pracy: postępowanie z rozsądkiem zagwarantuje adekwatne odszkodowanie

Czy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy, czy może od ubezpieczyciela? Form, jakie przybrać może rekompensata za poniesione straty może być co najmniej kilka. Mówić można m.in. o:

 • jednorazowym odszkodowaniu – będące formą pokrycia strat spowodowanych przez zbiorowy wypadek przy pracy czy każdy inny,
 • rencie rehabilitacyjnej – gdy chodzi o wypadek przy pracy, pracodawcy nierzadko ponoszą taki koszt,
 • rencie alimentacyjnej, gdy miejsce miał np. śmiertelny wypadek w pracy – wynagrodzenie zmarłego pracownika mogło stanowić ważny element domowego budżetu rodziny, a odszkodowaniem jest regularne świadczenie,
 • i wiele więcej.

By wysokość, jaką przyjmie odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy była adekwatna, musisz ją właściwie wskazać. Dlatego właśnie najlepiej będzie, jeśli zadbają o to eksperci.

Wypadek w pracy: odszkodowanie od pracodawcy czy ubezpieczyciela uzyskasz wspólnie z nami

Powszechne Towarzystwo Odszkodowań:

 • przeanalizuje całą sytuację, oceniając relację wypadek przy pracy a odszkodowanie,
 • oceni, czy doszło do wypadku przy pracy i wskaże, jakie formy rekompensaty mogą się należeć,
 • wskaże, kto powinien zapłacić Ci za wypadek w pracyodszkodowanie z OC pracodawcy, a może z Twojej polisy lub z kilku źródeł? Nie musisz się zastanawiać,
 • pomoże Ci zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty,
 • będzie Cię reprezentować we wszystkich rzeczach, które uwzględnia wypadek przy pracy – pracodawcy będą rozmawiać z nami, by odciążyć Cię od stresu,
 • zapewni przejrzystą komunikację – rozmawiamy z naszymi Klientami prostym językiem, by wszystko co obejmuje wypadek przy pracyodszkodowanie od pracodawcy i więcej było jasne,
 • gwarantuje uczciwe warunki współpracy: zdarzył Ci się wypadek przy pracyOdszkodowanie z PZU i innych instytucji pomożemy Ci uzyskać bez ukrytych kosztów.

Nie daj się skomplikowanym i niejasnym przepisom oraz prawniczym sztuczkom. Zagadnienia takie, jak „wypadek w pracy a odszkodowanie” znamy doskonale i dołożymy starań, byś uzyskał sprawiedliwą pomoc.

Skontaktuj się już dziś – bez względu na to, kiedy miał miejsce wypadek przy pracyDruki możesz wypełnić nawet w ciągu 20 lat od zdarzenia.

Zadzwoń lub nasz. Jesteśmy do dyspozycji!