Leasing/
outsourcing pracownikówz Ukrainy

Leasing pracowniczy – idealne rozwiązanie dla pracodawcy, który nie chcę się obciążać sprawami kadrowymi (poszukiwaniem pracowników, przeprowadzaniem rozwów kwalafikacyjnych, legalizacja, załatwianiem niezbędnych dokumentów). Leasing pracowniczy – to sytuacja, gdy całość kłopotów związanych z doborem, zatrudnieniem i obsługą pracowników położono po stronie Agencji zatrudnienia, a pracodawca tylko zarządza personelem.

Swoją działalność w ramach leasingu pracowniczego prowadzimy w oparciu o ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (2004), wszyscy delegowani pracownicy zatrudnieni są w naszej firmie.

Zasady współpracy

  1. Pracodawca przez kwestionariusz ustanawia kryteria, według których dobierany jest personel
  2. Załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją pobytu pracowników zagranicznych
  3. Organizacja podróży pracowników do miejsca wykonywania pracy
  4. Obsługa kadrowo-płacowa leży w całości po stronie agencji (wszelkie kontrole urzędowe odbywają się w naszej firmie)
  5. Wynagrodzenie pracownikom rozliczenia urzędami i instytucjami
  6. Agencja odprowadza należne składki na ubezpieczenie pracowników
  7. Prosta kalkulacja kosztów. Agencja wystawia dla pracodawcy fakturę VAT obejmującą koszt całość usługi

Kwestionariusz pracodawcy

Opis pzapotrzebowanego pracownika:
- Stanowisko pracy
- Ilość osób
- Mejscowość