Blog - ważne informacje dla pracodawcy

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

26.01.2018

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć w  Urząd  Wojewódzki , Wydział Spraw Cudzoziemców, właściwym ze względu na siedzibę podmiotu.

 

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
  2. „oświadczenie o niekaralności pracodawcy
  3. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy
  4. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
  5. oryginał informacji starosty, lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty
  6. dowód wpłaty
  7. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)

 

Nasza firma zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Możemy pomoc  Państwa firmie w załatwieniu wszystkich  formalności, otrzymaniu  niezbędnych dokumentów do zatrudnienia cudzoziemców.