Blog - ważne informacje dla pracodawcy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę obcokrajowca

01.02.2018

Cudzoziemcy zamierzający zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie podjęcia lub kontynuacji pracy Polsce, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt  pracę
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
  • informację starosty
  • podpisaną z pracodawcą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną
  • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach .