Rekrutacja pracowników
z Ukrainyz Ukrainy

Na dzień dzisiejszy miliony pracowników ze Wschodu przyjeźdżają do Polski w celach zarobkowych, lecz mają problemy ze znalezieniem pracy. Jednoczeście diesiątki czy nawet setki polskich firm nie mogą zaskopoić swoje potrzeby kadrowe i ciągłe znajdują się w poszukiwaniu pracowników. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma pomiędzy nimi łącznika, który zapewni jednym zatrudnienie, a drugim odpowiednie kadry, których potrzebują.

Dzięki swoim przedstawicielom w całej Ukrainie mamy bezpośredni dostęp do pracowników. Weryfikujemy i przygotowujemy ludzi do zadań stawianych im przez pracodawców w Polsce.

Zasady współpracy (opłata jednorazowa)

  1. Pracodawca przez kwestionariusz ustanawia kryteria, według których dobierany jest personel
  2. Pomoc w organizacji wszelkich dokumentów związanych z pracownikiem (zatródnieni odbywa się w pełnej zgodzie z polskim i międzynarodowym prawem)
  3. Organizacja podróży pracowników do miejsca wykonywania pracy
  4. Każdy pracownik przechodzi okres próbny 7-30 dni
  5. Klient decyduje o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia pracownika
  6. Agencja wystawia dla pracodawcy fakturę VAT dopiero po zakończeniu okresu próbnego

Kwestionariusz pracodawcy

Opis pzapotrzebowanego pracownika:
- Stanowisko pracy
- Ilość osób
- Mejscowość