Blog - ważne informacje dla pracodawcy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

28.01.2018

Oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane w Powiatowy urząd pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemców .Składa się elektronicznie przez portal praca.gov.pl.

Oświadczenie jest wydawane  obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Przed złożeniem oświadczenia, dokonuje się wpłaty w wysokości 30 zł.

Nasza firma zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie zatrudnienia cudzoziemców.Możemy pomoc  Państwa firmie w załatwieniu wszystkich  formalności , otrzymaniu  niezbędnych dokumentów do zatrudnienia cudzoziemców.